diachi-rib.pngSố 140 Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

mail-rib.pngngoclamphuongltd@gmail.com

a Facebook t 5
Facebook Chat

Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ/sản phẩm từ website www.lamphuongstore.com, quý khách hàng được coi là mặc nhiên chấp thuận các Chính sách bảo mật & các quy định từ chúng tôi.

1. Giới hạn của Chính sách bảo mật 

Chính sách này bao gồm việc thu thập, lưu giữ, chia sẻ và bảo mật các thông tin có tính chất riêng tư, cá nhân, thông tin chưa được phép tiết lộ của người sử dụng, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, cá nhân, tổ chức... sử dụng dịch vụ từ www.lamphuongstore.com cũng như các thông tin phát sinh khác trong quá trình giao dịch.

2. Về việc thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập thông tin sẽ được thực hiện bằng cách lưu giữ lại thông tin khi Bạn đăng ký sử dụng các dịch vụ/sản phẩm của LP-Store.

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ từ www.lamphuongstore.com, Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email,.... Những thông tin này sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc thanh toán, liên lạc với khách hàng hoặc hỗ trợ giải quyết tranh chấp và kiểm soát rủi ro.

Những thông tin được Bạn cung cấp tại đây sẽ được chúng tôi sử dụng chỉ cho mục đích phục vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ, xử lý giao dịch thanh toán, chăm sóc khách hàng... theo yêu cầu của Bạn. Bạn cũng có thể được thông báo về dịch vụ, các thông báo định kỳ, giới thiệu sản phẩm mới từ thư thông báo của chúng tôi.

3. Chia sẻ thông tin

Bảo mật thông tin của Bạn là ưu tiên số một, có ý nghĩa thực sự quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ của LP-Store. Chỉ những thông tin sau đây có thể được chia sẻ với những điều kiện nhất định.

Những thông tin cá nhân của Bạn có thể sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba trong những trường hợp sau:

  • Khi có sự đồng ý chia sẻ thông tin đó từ Bạn.
  • Khi những thông tin đó được chia sẻ để cung cấp dịch vụ và/hoặc sản phẩm theo yêu cầu của Bạn.
  • Khi có sự yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.
  • Khi những thông tin đó cần cung cấp để thực hiện việc bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của khách hàng, cá nhân/tổ chức khác có liên quan trong việc trao đổi thông tin để phòng chống gian lận và giảm rủi ro.
  • Khi những thông tin đó cần cung cấp để đối chiếu hoặc làm rõ thông tin với bên thứ ba để bảo đảm sự chính xác thông tin.

4. An toàn thông tin

Để đảm bảo được bảo mật thông tin, thì an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết. Mọi thông tin nhập vào đều được mã hóa và lưu giữ tập trung và an toàn tại hệ thống Server. Nhân viên quản trị thông tin và các nhân viên liên quan chỉ được truy cập có giới hạn và phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định bảo mật. Biện pháp tường lửa và những công nghệ bảo mật thông tin khác sẽ được sử dụng để ngăn chặn các sự xâm nhập trái phép.Bên cạnh đó Bạn cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc lưu giữ an toàn Tên sử dụng và Mật khẩu được cung cấp để truy cập vào hệ thống LP-Store. Bạn phải luôn cẩn trọng, ý thức đầy đủ và có trách nhiệm trong việc sử dụng và tiết lộ những thông tin này. Bạn cũng phải mọi chịu trách nhiệm khi có bất kỳ hậu quả gì xảy ra do việc tiết lộ/để lộ thông tin này.


5. Thu thập và thay đổi thông tin cá nhân

Nếu thông tin cá nhân của Bạn có sự thay đổi hoặc nếu Bạn không muốn sử dụng dịch vụ của www.lamphuongstore.com, Bạn có thể sửa, cập nhật, xóa thông tin bằng cách truy cập vào Website hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0934 079 157 hoặc 0986 5656 47